Predlozi zakona

60 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakona br.06/L-095 o ratifikaciji Sporazuma između Evropske Komisije i Kosova o Učešću Kosova u “ERASMUS +”, Program Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-094 o ratifikaciji Sporazuma između Kosova i Evropske Unije o Učešću Kosova u Programu „Evropa za Građane“

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni Opštinske nepokretne imovine

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-090 o ratifikaciji finansijskog sporazuma za IPA 2017, prvi deo između Kosova i Evropske Unije

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-089 o Inspektoratu rada

Predlagači: Vlada