Predlozi zakona

48 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakona br.06/L-079 o energetskoj efikasnosti

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-078 o ratifikaciji bilateralni Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade velikog Vojvodstva Luksemburga u vezi sa Projektom razvojne saradnje KSV/019: tehnička pomoć u kontekstu Evropskih Integracija

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-065 o proveri i preispitivanje nezakonite imovine

Predlagači: Najmanje šest (6) poslanika

Nacrt zakona br.06/L-064 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-132 o vozilima

Predlagači: Najmanje šest (6) poslanika

Nacrt zakona br.06/L-059 o Memorialnom kompleksu „Adem Jashari“ u Prekazu

Predlagači: Skupštinski odbor