Predlozi zakona

48 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakona br.06/L-048 o Nezavisnom Nadzornom Odboru za Civilnu Službu Kosova

Predlagači: Skupštinski odbor

Nacrt zakona br.06/L-047 o amnestiji

Predlagači: Najmanje šest (6) poslanika

Nacrt zakona br.06/L-062 o ratifikaciji Sporazuma o izručenju između Republike Kosova i Mađarske

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-061 o ratifikaciji Sporazuma o transferu osuđenih između Republike Kosova i Mađarske

Predlagači: Vlada

Nacrt zakona br.06/L-058 o izmenama i dopunama zakona br.04/L036 o zvanične statistike Republike Kosova

Predlagači: Vlada